นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ภายในกลุ่มบริษัท มิตซุย-โซโค ประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) [http://www.mitsui-soko.co.th] ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?

      คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลด โดยอาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเสมือนหน่วยความจำ สามารถทำการเรียกดูข้อมูลได้ในภายหลัง

      การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทฯรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

  • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address ที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่ เวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • หน้าเว็บที่ท่านเข้าใช้งาน และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเข้าใช้และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน

“คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)” ของบริษัทฯ จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บและวิธีการที่บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย รายการต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):

      คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อย่างปลอดภัย

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies):

      คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯสามารถจดจำและทราบจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯทราบถึงพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทฯเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ได้

  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):

      คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน เช่น ภาษา ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies):

      คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้ใช้งาน และลิงค์ที่ท่านใช้งาน บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):

      คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

การตั้งค่าคุกกี้

      ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด อาจเป็นการบล็อคคุ้กกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานไปด้วย อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯได้

      เมื่อท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกจัดการในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษารายละเอียดมากขึ้นได้ดังนี้