บริการดำเนินพิธีการศุลกากร

กลุ่มบริษัท มิตซุย-โซโค ประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร ชั้นนำของประเทศไทย และในระดับนานาชาติ ด้วยการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เรามีเชี่ยวชาญและเต็มไปด้วยประสบการณ์ในขั้นตอนและเอกสารด้านศุลกากรทั้งในประเทศไทยและศุลกากรสากล ความมุ่งมั่นในการบริการอย่างมืออาชีพมายาวนาน ทำให้เราแข็งแกร่งด้านการให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร คุณสามารถเชื่อมั่นในการบริการจากทีมงานที่มากประสบการณ์ของเรา ซึ่งเราพร้อมที่จะทำให้งานของคุณผ่านไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และประสิทธิภาพ

การบริการครบวงจรของเรา ประกอบด้วย

A) บริการดำเนินพิธีการศุลกากร การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ /ข้ามพรมแดน (ประเทศไทย/สิงคโปร์) รวมถึงการนำเข้า ส่งออก ทางเรือ และทางอากาศ
B) ดำเนินการเอกสารและพิธีการศุลกากร สำหรับ BOI (Board of Investment) และการนำเข้า/ส่งออกตามปกติ สำหรับคลังสินค้า
การขนถ่ายหรือโครงการ (การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์) และการขนส่งแบบ LCL หรือ FCL
C) การสำแดงการนำเข้า การจำแนกประเภทของสินค้า และการประเมินมูลค่าอากรสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีและมีมูลค่าสูง
D) บริการให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตคลังสินค้าและใบอนุญาต BOI (Board of Investment) และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
E) การขอใบอนุญาตนำเข้าต่างๆ จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และ การทำฟอร์ม D ฯลฯ
F) ดำเนินการด้านสิทธิพิเศษทางภาษี ด้วยผู้ชำนาญการด้านการดำเนินพิธีการศุลกากร:
 - การคืนภาษี ตามมาตรา 29
 - บริการด้าน BOI (Board of Investment)
 - สิทธิพิเศษ
 - บริการและให้คำปรึกษาด้านเขตการค้าเสรี

 

เราได้รับการรับรองมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO)


เราเป็นบริษัทที่บุกเบิกและได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO ถือเป็นการได้รับรองและผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานองค์การศุลกากรโลก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึง การยอมรับและความสัมพันธ์กับศุลกากรและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ถึงการเป็นองค์กรที่ทางธุรกิจที่ปลอดภัย ลดโอกาสการสูญเสียสินค้าจากขั้นตอนต่างๆ และเพิ่มความราบรื่นและต้นทุนการตรวจสอบจากหน่วยงาน

การติดต่อ

ชื่อ *
ที่อยู่ อีเมล *
ที่อยู่ อีเมล (ยืนยัน)*
ชื่อบริษัท *
ฝ่าย *
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ *
ข้อความ *
สาขาที่ต้องการใช้บริการ *
เลือกการบริการ *
ให้ฉันติดต่อกลับโดย *